แผนการตั้งเป้าหมายทางการเงิน

ประโยชน์การออมเงิน

ตั้งแต่ยังเด็กยังเล็กเราทุกคนมักเคยได้ยินคำพร่ำสอนเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของทุกคนนั่นคือ ปัจจัย 4 ประการซึ่งประกอบด้วย (1) อาหาร (2) ที่อยู่อาศัย (3) เครื่องนุ่งห่ม และ (4) ยารักษาโรค …

สำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นคิดจะสร้างรากฐานความมั่นคงในชีวิตให้กับตัวเองในยามเกษียณอายุหรือแก่เฒ่า ไม่ก็รู้สึกเบื่อกับงานประจำ หรือรักที่อยากจะมีชีวิตที่อิสระด้วยการเลือกที่จะประกอบธุรกิจหรือกิจการ …

ถ้าจะเปรียบเงินว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ในปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตในปัจจุบันนอกเหนือไปจากปัจจัย 4 อย่าง ที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ก็คงไม่ผิดไปมากนัก …

การเรียนรู้ทักษะการเงิน

ในปัจจุบันคงจะต้องนับว่าความรู้ทางด้านการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญกับชีวิตอย่างมาก เพราะคงไม่มีชีวิตใดที่อยู่ได้โดยไม่ข้องเกี่ยวกับเงิน …

หากเรารู้ว่ามีวิธีใดบ้างที่จะทำให้ชีวิตของเราสบายในอนาคตถามว่าเราจะทำหรือไม่ แน่นอนว่าทุกคนต้องตอบว่าทำ ถึงแม้เรื่องเงินจะไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญ …

แน่นอนว่าในปัจจุบัน การเปิดบัญชีธนาคารไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไร เพียงแค่นำบัตรประชาชนเข้าไปที่เค้าน์เตอร์ธนาคารที่ต้องการเปิดบัญชีด้วย …

หากพิจารณาถึงเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนแล้ว คงเป็นสิ่งที่ตอบยากไม่ต่างไปจากการถามว่าความสุขในนิยามชีวิตของแต่ละคนคืออะไร …

ธุรกิจรูปแบบจัดการเงิน

นับย้อนกลับไปในอดีตธุรกิจหรือกิจการต่าง ๆ เริ่มต้นจากการเป็นเจ้าของคนเดียว เช่น เปิดร้านขายของชำเล็ก ๆ เปิดร้านขายดอกไม้ …

ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมที่ไม่ได้มีฐานะทางเศรษฐกิจร่ำรวยหรือเป็นมหาเศรษฐีย่อมต้องเคยพบกับคำถามสำคัญว่า จะทำอย่างไร …

คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่า เงิน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทุก ๆ คน เพราะเงินเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตอยู่รอดได้ …